beniyama

beniyama

Lv.
3
EXP.
416

データエンジニアです。スタディサプリのデータ分析基盤を作っています。