beniyama

beniyama

Lv.
4
EXP.
1,143

データエンジニアです。スタディサプリのデータ分析基盤を作っています。